6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zapotrzebowanie na usługi świadczone osobom niepełnosprawnym zamieszkującym obszary wiejskie województwa lubelskiego

 
1
Z Samodzielnej Pracowni Zdrowia Psychicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3
Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2010;16(4):454–462
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Celem niniejszej pracy było zbadanie zapotrzebowania na usługi i innego rodzaju pomoc świadczonych osobom niepełnosprawnym zamieszkującym obszary wiejskie województwa lubelskiego Badani znacznie częściej wybierali pomoc interpersonalną od instytucjonalnej. Środki społecznego komunikowania są najpopularniejszym źródłem wiedzy o niepełnosprawności dla zdecydowanej większości ankietowanych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543