6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ze środowiska wiejskiego

Kinga Bernat 2,  
 
1
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Katedra Promocji Zdrowia,
2
Instytut Medycyny Wsi, Lublin
MONZ 2017;23(1):34–38
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wstęp. [/b]Aktywność fizyczna i spędzanie czasu wolnego w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest jednym z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. [b]Cel pracy. [/b]Celem niniejszych badań była ocena występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego oraz ich zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej. [b]Materiał i metody badawcze.[/b] Badania zostały przeprowadzone w populacji dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Objęto nimi grupę 2165 osób. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz przeprowadzone badania antropometryczne (pomiar wysokości i masy ciała). [b]Wyniki.[/b] W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nadwagę lub otyłość u młodzieży wiejskiej. Młodzież nie stosowała się do zasad racjonalnego odżywiania: 13,3% badanych spożywało 1–2 posiłki dziennie, niespełna 50% nie przywiązywało wagi do spożywania pierwszego i drugiego posiłku, znaczna część preferowała codziennie spożywanie słodyczy. Poziom aktywność młodzieży był bardzo niski, sporadycznie uczestniczyło w lekcji wychowania fizycznego 24,4% badanych, a ponad 75% preferowało wypoczynek bierny. [b]Wnioski.[/b] Istotnym zagrożeniem zdrowia młodzieży ze środowiska wiejskiego w wieku szkolnym jest nieprawidłowe odżywianie oraz niska aktywność fizyczna. Niezbędna jest edukacja w zakresie podniesienia świadomości zdrowotnej młodzieży.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543