6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Rafał Ilow 1,  
 
1
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4
Centrum Kardiologiczne Pro Corde Sp. z o.o., Wrocław
MONZ 2012;18(4):435–441
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Współwystępowanie kilku czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby niedokrwiennej serca niż obecność pojedynczego czynnika. Cel pracy: Ocena występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowili uczestnicy Programu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych. Badania wśród 40-latków prowadzono w latach 1999-2001, a wśród 50-latków w latach 2002-2007. Grupę badaną stanowiło 1729 kobiet oraz 1252 mężczyzn, mieszkańców Wrocławia. Wyniki: Osoby z otyłością brzuszną miały wyższe BMI, ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy, cholesterolu całkowitego (TC), LDL i triglicerydów (TG) oraz niższe stężenie cholesterolu HDL niż osoby bez otyłości brzusznej. W grupie osób z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono wyższe BMI, obwód talii, stężenie glukozy, TC i TG w porównaniu z osobami bez nadciśnienia. W grupie kobiet ze stężeniem TC ≥190 mg/dl stwierdzono wyższe ciśnienie tętnicze w porównaniu z osobami ze stężeniem TC <190 mg/dl. W dietach 40-letnich kobiet i mężczyzn z grupy z wysokim stężeniem TC stwierdzono niższe spożycie błonnika niż w grupie z prawidłowym stężeniem TC. Osoby ze stężeniem glukozy ≥100 mg/dl miały wyższe BMI, obwód talii, ciśnienie tętnicze oraz stężenie TG niż osoby ze stężeniem glukozy <100 mg/dl. Kobiety palące papierosy miały wyższe stężenie TG w porównaniu z niepalącymi. 50-letnie palące kobiety miały wyższe stężenie TC i LDL w porównaniu z niepalącymi. W dietach palących 40-latków odnotowano większy odsetek energii z tłuszczów ogółem oraz niższą zawartość błonnika w porównaniu z niepalącymi, a w dietach 50-latków większą zawartość cholesterolu pokarmowego. Wnioski: W grupach osób, w których stwierdzono występowanie wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych zazwyczaj obserwowano wyższe średnie wartości obwodu talii, ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, triglicerydów i glukozy we krwi, niższe stężenie cholesterolu HDL oraz mniejszą zawartość błonnika w diecie w porównaniu z grupami bez tych czynników.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543