Zagrożenia zdrowia związane z pogryzieniem przez kleszcze-borelioza i inne choroby odkleszczowe
Lublin, 14.12.2019
 
Miejsce:Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin, ul. Jaczewskiego 2
Organizator:Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Zagrożenia zdrowia związane z pogryzieniem przez kleszcze - borelioza i inne choroby odkleszczowe

Termin konferencji: 14.12.2019 r. godz. 10:00
Miejsce konferencji: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin (Sala konferencyjna)

Każdy uczestnik konferencji otrzyma 3 punkty edukacyjne.

Zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 09.12.2019 r.
dzialksztalcenia@interia.pl; tel. 81 7184481

PROGRAM KONFERENCJI


10:00-10:10
Powitanie zaproszonych gości - dr hab. Lech Panasiuk- Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

10:10-10:20 Nowe możliwości publikacji dla lekarzy w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu- prof. dr hab. Andrzej Szpak – redaktor naczelny czasopisma Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu.

10:20-10:50 Kleszcze jako zagrożenie dla zdrowia człowieka - dr hab. Angelina Wójcik- Fatla – Kierownik Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

10:50-11:40 Borelioza - dr n. med. Grażyna Semczuk - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

11:40-12:00 Przerwa kawowa.
12:00-12:10 Nowe możliwości publikacji dla lekarzy w czasopiśmie Journal of Pre-clinical and Clinical Research - dr hab. Marta Andres- Mach - redaktor naczelny czasopisma Journal of Pre-clinical and Clinical Research.

12:10-12:30 Omówienie przypadków – borelioza - dr n. med. Grażyna Semczuk, dr n.med. Romana Rolla- Szczepańska.

12:30-12:50 Dyskusja.
12:50-13:20 Kleszczowe zapalenie mózgu - dr n. med. Romana Rolla- Szczepańska- Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

13:20-13:50 Postępowanie administracyjne w kierunku chorób zawodowych u rolników- choroby odkleszczowe - dr Barbara Sawa- Wojtanowicz- Kierownik oddziału Higieny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie.

13:50 Lunch.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543