6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wstępne wyniki badań seroepidemiologicznych i klinicznych w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych

 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Higieny i Parazytologii Środowiska
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakłąd Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
MONZ 2011;17(1):1–6
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Gorączka Q (febris Q, coxiellosis) jest występującą globalnie chorobą ludzi i wielu gatunków zwierząt. Wywołuje ją, namnażająca się wewnątrzkomórkowo, bakteria Coxiella burnetii (rząd Legionellales), wytwarzająca spory – wyjątkowo wytrzymałe na działanie czynników fi zyko-chemicznych. W Polsce, jako choroba ludzi, znana jest od 1956 roku, zaś najczęstszym źródłem zakażenia dla ludzi są: zakażone bydło i owce oraz skażone środowisko bytowania tych zwierząt. Wycinkowo jedynie rozpoznana epidemiologicznie i sporadycznie diagnozowana u ludzi, występuje niewątpliwie na terenie całego kraju. Oficjalnie zgłaszane przypadki u ludzi, odzwierciedlają (według szacunku jednego z nas, jedynie około 1% przypadków klinicznych u ludzi w Polsce). Motywem przedstawionych poniżej badań, były 3 ogniska epizootyczno-epidemiczne, które pojawiły się latem i wczesną jesienią 2008 roku, na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego, zrazu u krów mlecznych i wtórnie, u ludzi z grup narażenia zawodowego. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych. Przebadano serologicznie grupę 135 osób. W celu wykazania obecności przeciwciał IgG zastosowano metodę immunofl uorescencji pośredniej (IFA) w fazie I i II oraz metodę odczynu wiązania dopełniacza (OWD) w fazie II. Przedstawione wyniki traktujemy jako wstępne, zaś badania kontynuujemy zespół z Laboratorium Diagnostyki Serologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, której kierownikiem jest dr wet. Krzysztof Niemczuk, uczestnik wspólnego Grantu, oraz z oddziałami obserwacyjno-zakaźnymi w Biłgoraju i Dębicy i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładem Higieny. Słowa kluczowe: gorączka Q, Coxiella burnetii, epidemiologia, diagnostyka, narażenie zawodowe
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543