6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Współwystępowanie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym – opis przypadku

 
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
2
Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
MONZ 2013;19(3):238–241
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Mięśniak gładkokomórkowy jajnika (leiomyoma ovarii) należy do rzadkich łagodnych nowotworów tego narządu. Częstość występowania – wśród wszystkich nowotworów łagodnych jajnika – wynosi od 0,5 do 1,0%. Współistnienie nowotworów jajnika o różnych typach histologicznych (leiomyoma i adenofibroma cysticum serosum) jest również niezwykle rzadkie. Celem pracy jest prezentacja przypadku mięśniaka gładkokomórkowego jajnika prawego współistniejącego synchronicznie z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym. Materiał do analizy stanowiły protokoły z zabiegów operacyjnych, wykonanych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SP ZOZ w Lipsku w latach 1985–2001 oraz wyniki badań histopatologicznych (doraźnych i ostatecznych). Pacjentka lat 60 zakwalifikowana została do operacji (histerektomii z przydatkami) z powodu stwierdzenia licznych mięśniaków trzonu macicy i obustronnych torbieli jajników. Wykonano śródpowięziowe wycięcie macicy z przydatkami sp. Aldridge’a. Ostateczne rozpoznanie postawione zostało w Zakładzie Patomorfologii R. Sz. S. w Radomiu na podstawie badania mikroskopowego materiału pooperacyjnego. W 17-letnim materiale klinicznym Oddziału stwierdzono tylko jeden przypadek mięśniaka gładkokomórkowego jajnika, wśród pacjentek operowanych powodu schorzeń narządów płciowych. Synchroniczne współistnienie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym obu jajników jest przypadkiem kazuistycznym.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543