6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wpływ zmiennych demograficzno-społecznych na palenie tytoniu i picie alkoholu przez osoby starsze

Grażyna Puto 1,  
Iwona Repka 1,  
 
1
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2
Absolwent Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
MONZ 2016;22(4):298–302
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie.[/b] Prognozy demograficzne wskazujące wzrost populacji osób starszych skłaniają do poznania związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a występowaniem uzależnień od palenia tytoniu czy picia alkoholu, nie tylko ze względu na negatywny wpływ na stan zdrowia, ale również konsekwencje społeczne. [b]Cel.[/b] Poznanie związku między zmiennymi demograficzno-społecznymi a paleniem tytoniu i piciem alkoholu przez osoby starsze. [b]Materiał i metody. [/b]W badaniu posłużono się metryczką pytań demograficzno-społecznych oraz kwestionariuszami: Alkoholowym Michigeńskim Testem Przesiewowym – Wersja Geriatryczna (Short Michigan Alcoholism Screening Test – Geriatric Version, S-MAST-G) i testem Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu – AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Badanie przeprowadzono wśród 100 osób po 60. roku życia. [b]Wyniki. [/b]Wśród badanych 21% paliło tytoń, problemy z alkoholem częściej przejawiali mężczyźni niż kobiety (40% vs 8%, p<0,0001), a stopień uzależnień czy picia szkodliwego zmniejszał się wraz z wiekiem badanych (p=0,016). [b]Wnioski. [/b]Uzależnienie oraz picie szkodliwe alkoholu przez osoby starsze warunkuje wiek, stan cywilny oraz źródło utrzymania. Stopnień uzależnienia od nikotyny wśród osób starszych zmniejsza się wraz z wiekiem. Źródło utrzymania jest silnym predykatorem palenia tytoniu.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543