6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wpływ zastosowania żelu położniczego podczas porodu na satysfakcję porodową rodzących

Tomasz Gęca 1,  
 
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2015;21(4):388–390
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Cel.[/b] Celem badania było określenie, czy zastosowanie podczas porodu bezpiecznego dla organizmu matki i dziecka żelu położniczego wpływa na satysfakcję porodową rodzących. [b]Materiał i metoda.[/b] Badaniami objęto 45 pierworódek. Do grupy badanej zakwalifikowano 22 kobiety, u których podczas porodu zastosowano żel położniczy. Grupę kontrolną stanowiły 23 rodzące, u których poród przebiegał bez użycia żelu. Do oceny satysfakcji z przebiegu porodu zastosowano następujące narzędzia badawcze: Wizualną Skalę Analogową (Visual Analogue Scale- VAS) oraz ankietę własnej konstrukcji. [b]Wyniki.[/b] Nie wykazano pomiędzy grupą badaną a kontrolną istotnych statystycznie różnic w ocenie zadowolenia z przebiegu porodu, wyczerpania po porodzie oraz natężenia bólu w II okresie porodu. [b]Wniosek.[/b] Zastosowanie żelu położniczego podczas drugiego okresu porodu nie wpływało w istotny sposób na satysfakcję z przebiegu porodu u badanych kobiet.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543