6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC-ND 3.0
 
 

Wpływ zastosowania żelu położniczego podczas porodu na satysfakcję porodową rodzących

Tomasz Gęca 1  ,  
 
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2015;21(4):388–390
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel:
Celem badania było określenie, czy zastosowanie podczas porodu bezpiecznego dla organizmu matki i dziecka żelu położniczego wpływa na satysfakcję porodową rodzących.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 45 pierworódek. Do grupy badanej zakwalifikowano 22 kobiety, u których podczas porodu zastosowano żel położniczy. Grupę kontrolną stanowiły 23 rodzące, u których poród przebiegał bez użycia żelu. Do oceny satysfakcji z przebiegu porodu zastosowano następujące narzędzia badawcze: Wizualną Skalę Analogową (Visual Analogue Scale- VAS) oraz ankietę własnej konstrukcji.

Wyniki:
Nie wykazano pomiędzy grupą badaną a kontrolną istotnych statystycznie różnic w ocenie zadowolenia z przebiegu porodu, wyczerpania po porodzie oraz natężenia bólu w II okresie porodu

Wnioski:
Zastosowanie żelu położniczego podczas drugiego okresu porodu nie wpływało w istotny sposób na satysfakcję z przebiegu porodu u badanych kobiet.AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Tomasz Gęca   
Mętów 199 A, 20-388 Lublin
 
REFERENCJE:
1. Goodman P, Mackey MC, Tavakoli AS. Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs. 2004; 46: 212–219.
2. Christiaens W, Bracke P. Assessment of social psychological determi¬nants of satisfaction with childbirth in a cross-national perspective. BMC Pregnancy and Childbirth 2007; 7(26): 1–12.
3. Brown S, Lumley J. Satisfaction with care in labor and birth: a survey of 790 Australian women. Birth 1994; 21(1): 4–13.
4. Bramadat IJ, Driedger M. Satisfaction with childbirth: theories and methods of measurement. Birth 1993; 20(1): 22–29.
5. Zhuk S, Pekhnyo N. Advanced Technologies in Vaginal Labour Mana¬gement. Healthcare in Ukraine, 2009.
6. Riener R, Leypold K, Brunschweiler A, et al. Quantification of friction force reduction induced by obstetric gels. Med Biol Eng Comput. 2009 Jun; 47(6): 617–32.
7. Schaub AF, Litschgi M, Hoesli I, et al. Obstetric gel shortens second stage of labor and prevents perineal trauma in nulliuparous women: a randomized controlled trial on labor facilitation. J Perinat Med. 2008; 36(2): 129–35.
8. Ho K, Spence J, Murphy MF: Review of pain measurement tools. Ann Emerg Med. 1996; 27(4): 427–432.
9. Soranus z Efezu. Gynaikeia. Tłum. Lachs J. Poznań: Roczniki Towa¬rzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 1902.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543