6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Wpływ palenia tytoniu na wybrane składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, cynk i selen – przegląd badań

 
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ 2012;18(4):409–415
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy. Niewiele wiadomo na temat wpływu palenia tytoniu na gospodarkę mineralną organizmu oraz stopnia, w jakim palenie tytoniu zaburza równowagę biopierwiastków, a także na temat możliwości wykorzystania tej wiedzy w naukach o żywieniu i/lub w profilaktyce nowotworów. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa w zakresie wpływu palenia tytoniu na wybrane składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, cynk i selen. Dodatkowo w pracy opisane zostały formy chemioprofilaktyki w przypadku niedoborów analizowanych biopierwiastków, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji żywieniowych dla osób palących. Skrócony opis stanu wiedzy. W wielu badaniach wykazano znaczący wpływ palenia tytoniu na gospodarkę mineralną wapnia i selenu. Na temat wpływu palenia tytoniu na gospodarkę mineralną magnezu wiadomo bardzo niewiele, jakkolwiek pierwiastek ten może odgrywać istotną rolę w profilaktyce chorób układu krążenia, na które szczególnie są narażone osoby palące. Z przeglądu badań wynika, że palenie tytoniu nie wpływa w znaczący sposób na gospodarkę mineralną cynku i żelaza. Podsumowanie. Z dokonanego przeglądu badań wynika, że palenie tytoniu wpływa na gospodarkę mineralną wapnia i selenu. Niedobory wapnia i selenu, na które mogą być narażone osoby palące, najlepiej uzupełniać, zwiększając udział w diecie produktów żywnościowych bogatych w wapń i selen. Równie ważne to rzucić palenie. Suplementacja diety wapniem i selenem może mieć korzystny wpływ, tj. zmniejszyć ryzyko nowotworu u osób z dużym ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego i płuca, tym niemniej nie jest zalecana dla populacji ogólnej.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543