6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiarygodność Internetu jako źródła informacji o chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich

Monika Grela 2,  
 
1
Doktorant Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
4
Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2015;21(4):422–427
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b][/b][b]Wprowadzenie.[/b] Szybki rozwój Internetu, a także możliwość umieszczania w nim dowolnych treści powoduje ciągły przyrost informacji. Stan taki wiąże się z trudnością w odnajdywaniu wiarygodnych i sprawdzonych treści. Konieczne jest zatem posiadanie umiejętności filtrowania i weryfikacji wyszukanych informacji, szczególnie w obszarze medycyny. Warto podkreślić, że chociaż społeczeństwo polskie coraz częściej poszukuje informacji zdrowotnych w sieci WWW, to zaufanie do profesji medycznych nie maleje. [b]Cel pracy. [/b]Celem badania jest ocena wiarygodności Internetu jako źródła informacji o dolegliwościach i metodach ich leczenia, w oparciu o praktyczne ich wykorzystanie przez lubelską społeczność studencką. [b]Materiał i metoda.[/b] Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w maju 2012 r. wśród studentów uczelni lubelskich: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań (w tym 1 otwarte). [b]Wyniki[/b]. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji odnośnie do schorzeń i metod ich leczenia jest dla studentów lekarz i farmaceuta, jednak w sytuacji pojawienia się symptomów chorobowych znaczna część badanych (73,8%) w pierwszej kolejności korzysta z Internetu, a nie z porady lekarza. [b]Wnioski.[/b] Mimo, iż respondenci krytycznie podchodzą do znajdujących się w Internecie informacji na temat stanu zdrowia, to brak im świadomości, że treści te nie są w stanie zastąpić konsultacji lekarskiej. Ponadto studenci nie posiadają umiejętności selekcji uzyskanych z sieci internetowej informacji o tematyce medycznej, a także ich weryfikacji.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543