6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Umiejscowienie poczucia kontroli a zachowania żywieniowe grupy podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej

 
1
Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
MONZ 2016;22(3):235–239
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wstęp.[/b] Jednym z uwarunkowań zachowań żywieniowych są czynniki osobowościowe, w tym umiejscowienie poczucia kontroli. [b]Cel pracy.[/b] Celem badań była ocena częstości konsumpcji wybranych produktów spożywczych w zależności od umiejscowienia poczucia kontroli (LOC) w grupie młodzieży gimnazjalnej. [b]Materiał i metody.[/b] Badania przeprowadzono w 300-osobowej grupie podkarpackiej młodzieży gimnazjalnej (150 chłopców i 150 dziewcząt). Do oceny sposobu żywienia zastosowano autorski kwestionariusz częstości spożywania produktów, a do pomiaru umiejscowienia poczucia kontroli (LOC) wykorzystano kwestionariusz Delta Drwala. Analizę wyników przeprowadzono z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya, za istotne przyjmując prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,05. [b]Wyniki.[/b] Analiza statystyczna wykazała, że dziewczęta istotnie częściej spożywały mleko i mleczne produkty fermentowane, a chłopcy pieczywo razowe, mięso wieprzowe i napoje energetyzujące (p<0,05). Chłopcy ponadto spożywali większą liczbę posiłków w ciągu dnia niż dziewczęta (p<0,001). Wykazano także, iż młodzież o bardziej nasilonym wewnętrznym umiejscowieniu kontroli istotnie częściej spożywała: owoce, pieczywo razowe i jasne, musli, jaja, mięso wieprzowe i drobiowe, ryby i orzechy, a młodzież o wyższej zewnętrznej kontroli istotnie częściej spożywała: napoje słodzone gazowane i energetyzujące oraz produkty typu fast food (p<0,05). Wewnętrzna lokalizacja kontroli była także związana z większą liczbą spożywanych w ciągu dnia posiłków (p<0,05). [b]Wnioski.[/b] Niektóre zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej były zróżnicowane w zależności od płci i umiejscowienia poczucia kontroli, ze wskazaniem na większą skalę racjonalnych wyborów u dziewcząt oraz osób o bardziej nasilonym wewnętrznym umiejscowieniu kontroli.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543