6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Matek i Ojców a częstość występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporodowym

Anna Jurczak 1,  
 
1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2
Klinika Patologii Noworodka Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ 2013;19(2):138–141
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Problemy emocjonalne kobiet w okresie poporodowym są częstym objawem występującym niezależnie od wieku czy liczby posiadanych dzieci. Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy uczestniczeniem lub nieuczestniczeniem w edukacji poporodowej (Szkoły Matek i Ojców) a poziomem wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacji pojawienia się problemów emocjonalnych w okresie połogowym. Materiał i metody: Przebadano 400 położnic, które podzielono na dwie grupy: grupa 200 położnic uczestniczących w programie edukacji poporodowej w Szkole Matek i Ojców oraz grupa 200 położnic nieuczestniczących w programie Szkoły Matek i Ojców. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym była ankieta własnego autorstwa. Na badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego uchwałą nr BN‑001/203/04. Wyniki: Analiza danych wykazała, że w grupie niekorzystającej z edukacji częściej występowały typowe objawy dla zespołu baby blues w postaci zmian nastroju, bezradności, płaczliwości i zmęczenia. Istotnie częściej u kobiet w grupie nieedukowanej występowały objawy smutku, przygnębienia niż w grupie edukowanej w Szkole Matek i Ojców. W okresie 4–6 tygodni po porodzie istotnie częściej w grupie niekorzystających z edukacji poporodowej występował niepokój i lęk. Grupa kobiet niekorzystających z edukacji poporodowej wykazała częstsze występowanie problemów pielęgnacyjnych związanych z okresem połogu. Wnioski: 1. Uczestnictwo rodzica w programie Szkoły Matek i Ojców powoduje spadek częstości występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporodowym. 2. Umiejętności radzenia sobie w sytuacji pojawienia się problemów emocjonalnych w okresie połogowym są większe u kobiet uczestniczących w programie Szkoły Matek i Ojców.

Introduction: Emotional problems experienced by women in the postnatal period are very common. They appear irrespective of women’s age and the number of children. the aim of this study was to assess the relationship between participation in the postnatal education (the School for Mothers and Fathers) and the ability to cope with emotional problems in the postnatal period. Material and methods: The study involved 400 newly delivered mothers, who were divided into two groups: the study group, consisting of 200 women participating in the postnatal education programme of the School for Mothers and Fathers, and the control group of 200 women, who did not take part in this programme. This survey‑based study was performed using the original questionnaire. The research was approved by the Bioethics Commission of the Pomeranian Medical University in Szczecin [BN‑001/203/04]. Results: Data analysis proved that women who did not take part in the programme of the School for Mothers and Fathers had more often typical symptoms of the baby blues syndrome (mood changes, helplessness, weepiness, fatigue), and symptoms of sadness and depression. Also the feelings of anxiety and fear during 4–6 weeks after delivery, as well as hygienic problems related to the puerperium period were more common in this group of women. Conclusions: 1) Participation of newly delivered parents in the programme of the School for Mothers and Fathers reduces the incidence of emotional disorders in the postnatal period. 2) Participants in the programme of the School for Mothers and Fathers had better ability to cope with emotional problems in the postnatal period. Key words: puerperium, baby blues, postnatal depression, postnatal education
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543