6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Ruchome skrzepliny w prawym przedsionku wykryte przy pomocy przezklatkowej echokardiografii(TTE) u pacjenta z ostrą zatorowością płucną- opis przypadku

 
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
3
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
MONZ 2014;20(1):34–36
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
U 73-letniego pacjenta z objawami zatorowości płucnej stwierdzono ruchome skrzepliny w prawym przedsionku. Obecność skrzeplin uwidoczniło szybko wykonane przezklatkowe badanie echokardiograficzne. W leczeniu zastosowano skuteczne leczenie trombolityczne. Słowa kluczowe: zator tętnicy płucnej, echokardiografia przezklatkowa, ruchome skrzepliny w prawym przedsionku, tromboliza
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543