6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Ruchome skrzepliny w prawym przedsionku wykryte przy pomocy przezklatkowej echokardiografii(TTE) u pacjenta z ostrą zatorowością płucną- opis przypadku

 
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
3
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
MONZ 2014;20(1):34–36
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
U 73-letniego pacjenta z objawami zatorowości płucnej stwierdzono ruchome skrzepliny w prawym przedsionku. Obecność skrzeplin uwidoczniło szybko wykonane przezklatkowe badanie echokardiograficzne. W leczeniu zastosowano skuteczne leczenie trombolityczne. Słowa kluczowe: zator tętnicy płucnej, echokardiografia przezklatkowa, ruchome skrzepliny w prawym przedsionku, tromboliza

A case of right atrium mobile thrombi (RAMT) in a 73-year-old male patient with acute pulmonary embolism is presented. Immediately performed TTE allowed identification of thrombi in the right atrium, and the administration of successful thrombolitic therapy as soon as possible. Key words: acute pulmonary emboliom, right atrium mobile thrombi, TTE, thrombolitic therapy
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543