6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Różyca ludzi w województwie lubelskim w latach 2005–2008 na tle jej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Próba analizy

 
1
Zakład Epidemiologii, Instytut Nauk Społecznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ 2013;19(2):153–157
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Różyca ludzi (A26 wg ICD-10) – zakażenie bakteryjne włoskowcem różycy, Erysipelothrix rhusiopathiae – jest jedną z najczęstszych zoonoz w Polsce. Zainteresowanie medycyny ludzkiej, jest jednak marginalne, a doniesienia kliniczne wręcz sporadyczne. Materiał i metody oraz wyniki. Przedstawiono epidemiologiczną i kliniczną analizę 34 zachorowań ludzi na tę chorobę w województwie lubelskim w latach 2005–2008 (zapadalność od 0,23 do 0,55/100 tysięcy mieszkańców) na tle jej sytuacji epidemiologicznej w kraju w tym okresie (400 zachorowań, zapadalność 0,23–0,33/100 tysięcy). Obowiązek zgłaszania i rejestracji różycy ludzi w Polsce w latach 1966–2008 był unikalny w skali świata. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne niedoszacowanie przypadków różycy, przynajmniej na terenie województwa lubelskiego, oraz na ścisły związek z ekspozycją zawodową. Choroba pozostaje nadal w Polsce ważnym czynnikiem ryzyka zawodowego.

Introduction. Human erysipeloid (A26 according to ICD-10) – bacterial infection (Erysipelothrix rhusiopathiae), is one of the commonest zoonoses in Europe, including Poland. However, the attention of human medicine devoted to this disease remains marginal, while clinical reports are not even sporadic. Material and methods and results. Epidemiological and clinical analysis of 34 cases of human erysipeloid (zoonotic infection caused by Gram (+) bacteria Erysipelothrix insidiosa) is presented, performed in the years 2005–2008 in Lublin Region, central-eastern Poland, (incidence: from 0.23–0.55/100,000 inhabitants). During this period, 400 human cases were registered in the whole of Poland (incidence – from 0.23–0.33/100,000). The obligation to report and register human erysipeloid in Poland in the years 1966–2008 was unique in the global epidemiology of zoonotic diseases. The results obtained indicate that the cases of human erysipeloid are considerably underestimated, at least in the Lublin Region. Human erysipeloid is still an important occupational risk factor in Poland. Key words: human erysipeloid, epidemiological situation in Poland, Lublin Region, epidemiological and clinical analysis
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543