6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Różyca ludzi w województwie lubelskim w latach 2005–2008 na tle jej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Próba analizy

 
1
Zakład Epidemiologii, Instytut Nauk Społecznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ 2013;19(2):153–157
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Różyca ludzi (A26 wg ICD-10) – zakażenie bakteryjne włoskowcem różycy, Erysipelothrix rhusiopathiae – jest jedną z najczęstszych zoonoz w Polsce. Zainteresowanie medycyny ludzkiej, jest jednak marginalne, a doniesienia kliniczne wręcz sporadyczne. Materiał i metody oraz wyniki. Przedstawiono epidemiologiczną i kliniczną analizę 34 zachorowań ludzi na tę chorobę w województwie lubelskim w latach 2005–2008 (zapadalność od 0,23 do 0,55/100 tysięcy mieszkańców) na tle jej sytuacji epidemiologicznej w kraju w tym okresie (400 zachorowań, zapadalność 0,23–0,33/100 tysięcy). Obowiązek zgłaszania i rejestracji różycy ludzi w Polsce w latach 1966–2008 był unikalny w skali świata. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne niedoszacowanie przypadków różycy, przynajmniej na terenie województwa lubelskiego, oraz na ścisły związek z ekspozycją zawodową. Choroba pozostaje nadal w Polsce ważnym czynnikiem ryzyka zawodowego.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543