6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Przebieg ciąż i porodów u pacjentki z macicą dwurożną dwuszyjkową i pochwą częściowo przegrodzoną

 
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom
MONZ 2012;18(4):272–275
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono przebieg ciąż i porodów u pacjentki z wadą macicy i pochwy – macicą dwurożną dwuszyjkową i pochwą częściowo przegrodzoną. Poród I ukończony został – z powodu położenia płodu miednicowego – cięciem cesarskim w dolnym odcinku rogu prawego macicy. Poród II (ciąża III; bliźniacza) zakończył się porodem przedwczesnym w 31 tygodniu ciąży. Poród I bliźniaka – z rogu lewego macicy – odbył się drogami natury. Natomiast II bliźniaka – z rogu prawego – przez cięcie cesarskie klasyczne. Poród III (z ciąży V; w rogu prawym macicy) nastąpił w 36 tygodniu ciąży i ukończony został zabiegiem kleszczowym. Ciąże II i IV zakończyły się poronieniami; kolejno: sztucznym i samoistnym.

The report presents the course of pregnancies and deliveries in a patient with uterine and cervical malformation, i.e. a bihornal bicervical uterus and partially-septated vagina. Delivery 1: terminated by Caesarean section at the lower region of the right uterine horn due to breech presentation of the foetus. Pregnancy 2: terminated by abortion. Delivery 2, Pregnancy 3 – twin pregnancy: terminated before term in 31 hbd. First twin born spontaneously from the left horn, the other twin was born by classical caesarean section from the left horn. Pregnancy 4: terminated by spontaneous miscarriage. Delivery 3, Pregnancy 5: located in the right uterine horn, terminated in 36 hbd by forceps delivery. Key words: bihornal bicervical uterus / twin pregnancy /
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543