6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Potencjalna rola kleszczy z gatunku Dermacentor reticulatus i Ixodes ricinus w krążeniu pasożytniczych pierwotniaków: Theileria spp., Babesia spp. i Toxoplasma gondii w środowisku naturalnym

Anna Kloc 1,  
Anna Sawczyn 1,  
Jacek Sroka 1,  
Ewa Cisak 1,  
 
1
Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
2
ICAP (Central Asia) at Columbia University, Almaty, Kazakhstan
MONZ 2016;22(3):165–168
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie i cel pracy. [/b]Kleszcze są zaliczane do obligatoryjnych ektopasożytów kręgowców lądowych, w tym również i człowieka. Stanowią rezerwuar, niekiedy wektor wielu drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów i pierwotniaków) zagrażających zdrowiu zwierząt i ludzi. Głównym celem pracy była próba oceny, czy powszechnie występujące w Polsce kleszcze z gatunku [i]Ixodes ricinus[/i] i [i]Dermacentor reticulatus[/i] mogą stanowić potencjalny wektor i rezerwuar dla pierwotniaków: [i]Babesia[/i] i [i]Theileria[/i], oraz [i]Toxoplasma gondii[/i], a tym samym odgrywać rolę w krążeniu tych patogenów w przyrodzie. [b]Skrócony opis stanu wiedzy.[/b] Do grupy pierwotniaków występujących w kleszczach należą rodzaje [i]Theileria[/i] spp., [i]Babesia[/i] spp., i jak stwierdzono w ostatnich badaniach – [i]Toxoplasma gondii[/i]. Rodzaje [i]Theileria[/i] i [i]Babesia[/i] stanowią duże zagrożenie głównie dla zwierząt, powodując m.in. gorączkę wschodniego wybrzeża, tropikalną tejleriozę, babeszjozę. Z kolei [i]Toxoplasma gondii[/i] to pierwotniak szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży, który może wywoływać trwałe i nieodwracalne wady płodu. Dotychczasowe badania potwierdzają obecność tych pierwotniaków u niektórych gatunków kleszczy, jak również możliwość współwystępowania niektórych z nich w jednym osobniku. [b]Podsumowanie.[/b] Z punktu widzenia zdrowia publicznego, badania dotyczące potencjalnej roli kleszczy w transmisji pasożytniczych pierwotniaków mogą przyczynić się do oceny realnego zagrożenia nabycia infekcji w przypadku pokłucia przez kleszcze. Szczególne znaczenie dla kobiet ciężarnych miałyby wyniki dotyczące roli kleszczy jako alternatywnej drogi w transmisji [i]Toxoplasma gondii [/i]– czynnika etiologicznego toksoplazmozy.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543