6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Polskie czasopiśmiennictwo medyczne jako instrument doskonalenia zawodowego pielęgniarek rodzinnych

 
1
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ 2013;19(2):110–115
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Współczesna pielęgniarka rodzinna, będąca profesjonalistką w zespole, musi podejmować ustawiczne doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. Wynika to z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz innych dokumentów prawnych. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie informacji na temat roli czasopism medycznych w podnoszeniu kwalifikacji pielęgniarek rodzinnych. Materiał i metody: analiza bibliografii zawartości czasopiśmiennictwa medycznego w Polsce oraz treści publikacji adresowanych do środowiska zawodowego pielęgniarek (za lata 2002–2012). Skrócony opis stanu wiedzy: Pielęgniarki mają możliwości pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. studia uzupełniające, podyplomowe, szkolenia, kursy. Oprócz tzw. formalnego doskonalenia zawodowego, istnieje doskonalenie nieformalne, którego przykładem są szkolenia wewnątrzzakładowe i wszelkiego rodzaju konferencje naukowe, sympozja, zjazdy. Formą doskonalenia zawodowego jest także lektura literatury specjalistycznej i branżowej. Czasopisma naukowe były zawsze i powinny być nadal nowoczesnym i szybkim źródłem informacji naukowej z zakresu pielęgniarstwa, miejscem wymiany doświadczeń samych pielęgniarek. Powinny inspirować do profesjonalnego rozwoju zawodowego, wytwarzania potrzeby i wewnętrznej motywacji do ciągłego uczenia się, postępu, zdobywania wiedzy. Podsumowanie: Czasopisma medyczne są cennym źródłem informacji, które w znacznym stopniu wzbogacają wiedzę pracowników ochrony zdrowia. W artykule przedstawiono zalety i wady czasopism medycznych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543