6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

PRAWNY OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI

Anna Pacian 1,  
 
1
Z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2009;15(4):632–637
SŁOWA KLUCZOWE:
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543