PRACA POGLĄDOWA
PRAWNY OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
MONZ 2009;15(4):632–637
SŁOWA KLUCZOWE:
 
REFERENCJE (10):
1. Abramowska A., Nałęcz M.: Prawna regulacja mobbingu, MoPr, 7/2004, 182, (5).
2. Boruta I.: Godność człowieka – kategorią prawa pracy, PiZS, 8/2001, 6, (5).
3. Cieślak W., Stelina J.: Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku, PiP, 12, 2004, (2).
4. Chakowski M.: Regulacje prawne mobbingu w Szwecji, Francji i Belgii, MoPr, 9/2005, (11).
5. Marciniak J.: Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, Warszawa 2008, 93, (10).
6. Myra B.: Mobbing – próba zdefiniowani zjawiska i jego prawno karne aspekty, Nowa kodyfikacja prawa karnego, 2006, XIX, 37, (10).
7. Jędrejek G.: Mobbing. Środki ochrony prawnej, Warszawa 2007, 76, (5).
8. Romer M.T.: Mobbing i jego konsekwencje, Prawo Pracy, 12/2005, (2).
9. Wasilewski B.: Następstwa psychologiczne i zdrowotne mobbingu. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2005, 75 – 76, (9).
10. Zych M.: Mobbing w polskim prawie, Wydawnictwo C.H.Beck 2007, 3, (1).
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543