6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Opinie wybranych grup społecznych na temat etycznej strony zapłodnienia metodą in vitro

Anna Jurczak 1,  
 
1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ 2013;19(3):279–283
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Dane medyczne oraz demograficzne opisujące sytuację zdrowotną społeczeństwa XXI wieku wykazują narastający problem z reprodukcją. Niepłodność dotyka 10–15% par w Polsce. Podobne odsetki odnotowuje się w całej Europie. Narodziny Louise Brown, pierwszego dziecka poczętego metodą in vitro, stały się przełomem w postrzeganiu problematyki niemożności posiadania potomstwa. Potencjał współczesnej medycyny w dziedzinie rozrodu wspomaganego implikuje jednocześnie szereg rozważań nad jego moralną oceną. Cel pracy: Zbadanie opinii wybranej grupy społecznej na temat moralnego aspektu sztucznego zapłodnienia metodą in vitro. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród 384 pełnoletnich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie w oparciu o test niezależności chi-kwadrat. Przyjęto poziom istotności p≤0,05. Wyniki: Przynależność religijna w sposób istotny ukształtowała poglądy ankietowanych na liczbę tworzonych zarodków, p<0,05. Deklaratywną akceptację poddania się zapłodnieniu in vitro wykazywali znacznie częściej respondenci już posiadający dzieci (63,89%). Religia nie odegrała w tej kwestii istotnego czynnika. Wnioski: 1. Osoby deklarujące się w badaniach własnych jako chrześcijanie w przewadze nie akceptowałyby tworzenia zarodków nadliczbowych. 2. Posiadanie potomstwa wiąże się z wysokim poziomem deklaratywności poddania się zapłodnieniu in vitro, w sytuacji niemożności poczęcia dziecka drogą naturalną.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543