6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka

Tomasz Gęca 1,  
 
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Zakład Matematyki i Biostatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2012;18(4):268–271
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel. Celem badań było określenie wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka. Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 55 pierworódek w terminie porodu. U 10 pacjentek poród zakończył się cięciem cesarskim. Ostateczna analiza objęła tylko pacjentki, które urodziły drogami natury – 45 pierworódek, przydzielonych losowo do dwóch grup: grupy badanej (1), w której zastosowano żel położniczy oraz grupy kontrolnej (2), w której żelu nie stosowano. Sposób aplikacji żelu był zgodny z zaleceniami producenta umieszczonymi w ulotce informacyjnej dotyczącej produktu. Wyniki. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w czasie trwania pierwszego okresu porodu (Z = –0,90; p = 0,37) oraz w czasie trwania całego porodu (Z = –1,24; p = 0,22) w porównywanych grupach. Stwierdzono statystycznie istotne skrócenie czasu trwania drugiego okresu porodu (Z = –2,54; p = 0,01) w grupie badanej, różnica median pomiędzy grupami wynosiła 15 min. Analiza statystyczna wykazała również, że nieuszkodzone krocze obserwowano istotnie częściej w grupie badanej (45,45%) w porównaniu do grupy kontrolnej (13,04%) (Chi 2 = 4,28; p = 0,04). Noworodki urodzone przez matki z grupy badanej zdecydowanie częściej oceniane były na 10 punktów w skali Apgar w pierwszej, trzeciej i piątej minucie życia. Wnioski. Zastosowanie żelu położniczego Dianatal podczas pierwszego i drugiego okresu porodu wiązało się ze skróceniem czasu trwania drugiego okresu porodu, wyższą punktacją w skali Apgar noworodka oraz wpływało na lepszą ochronę krocza.

Objective. The aim of the study was to evaluate the influence of the obstetric gel Dianatal on the course of labour, in terms of duration of the stages of labour, perineal integrity and condition of the newborn. Materials and methods. A total of 55 primiparas with singleton gestation at term were recruited. Ten women who eventually delivered by Cesarean section were excluded, and the remainder who underwent vaginal delivery were randomly assigned to two groups: Group 1 (N = 22) was treated with the obstetric gel Dianatal according to the manufacturer’s instructions, and Group 2 (controls, N = 23) delivered without obstetric gel. Results. There was no statistically significant difference between the analyzed groups concerning the total duration of labour (p=0.22) and the duration of Stage I of labour (p=0.37). In contrast, a significant reduction in the duration of Stage II in Group 1 was noted (p=0.01). Intact perineum was observed more frequently in Group 1 (45.45%) than in Group 2 (13.04%; p=0.04). Newborns delivered by Group 1 mothers had significantly higher Apgar scores at 1 minute and at 3 and 5 minutes than those delivered in Group 2. Conclusions. Systematic application of obstetric gel for vaginal delivery can result in substantial benefits for both the mother and child: it decreases the duration of Stage II of labour, reduces the number of perineal tears, and reflects in higher Apgar scores of newborn condition. Keywords: hydrogel, delivery, newborn
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543