6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ TOKSOKAROZY W ASPEKCIE ZAGROśENIA ZDROWIA LUDZI W POLSCE

 
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
2
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
MONZ 2009;15(1):45–53
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono problematykę toksokarozy, choroby odzwierzęcej wywoływanej przez nicienie pasożytnicze z rodzaju Toxocara. Omówiono stopień skaźenia gleby jajami Toxocara spp. oraz sytuację epidemiologiczną toksokarozy w Polsce.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543