6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych, LCM (Lymphocytic choriomeningitis)

Rafał Filip 2,  
Józef Knap 3,  
 
1
Wydział Biologii, Uniwersytet w Lund, Szwecja; Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
2
Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
3
Zakład Epidemiologii Instytut Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
5
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
MONZ 2012;18(4):416–421
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wirus LCM, należący do rodziny arenawirusów, występuje na całym świecie. Jego rezerwuarem są drobne gryzonie, takie jak myszy, szczury, chomiki. Człowiek zaraża się głównie drogą wziewną – a więc najbardziej efektywną – poprzez pył zawierający wirusy wydalane przez pozornie zdrowe, drobne gryzonie, lub drogą pokarmową – spożywając jedzenie zanieczyszczone wydalinami gryzoni. Wirus przenika przez błonę śluzową górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, następnie drogą krwi dostaje się do mózgu i innych narządów. Infekcja wirusem LCM może prowadzić do limfocytarnego zapalenia opon i splotów naczyniówkowych. Zakażenia wirusem występują niemal we wszystkich krajach, przeważnie w strefie umiarkowanej, częściej na wiosnę i jesienią. Infekcja może przebiegać bez objawów uszkodzenia opon i mózgu, dając zespół objawów przypominających grypę. Podsumowanie: Praca przedstawia podstawowe informacje dotyczące rozpoznawalności i zagrożeń, jakie niesie zakażenie wirusem limfocytarnego zapalenia splotu naczyniówkowego i opon mózgowych.

LCM virus belongs to the family Arenaviridae and occurs worldwide. Its reservoirs are small rodents such as mice, rats, hamsters. Humans become infected mainly by inhalation – and therefore the most effective – through dust which contains viruses excreted by apparently healthy, small rodents, or ingestion – eating food contaminated with rodent excreta. The virus penetrates through the mucosa of the upper respiratory tract and gastrointestinal tract and enters the blood, then penetrates through to the brain and other organs. LCM virus infection can lead to inflammation of the choroid plexus and meninges. Infections occur in almost all countries, mostly in the temperate climate, often in spring and autumn. Infection may occur without signs of meninges and brain failure, giving a flu ‑like syndrome. The article presents basic information about the recognition and threats caused by infection with the LCM virus. Key words: LCM virus, human health
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543