6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC-ND 3.0
 
 

Kwestionariusz Aktywności Fizycznej Kobiet w Ciąży – wersja polska (PPAQ-PL)

Justyna Krzepota 1  ,  
 
1
Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
2
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Fizjologii
MONZ 2017;23(2):100–106
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Problematyka aktywności fizycznej kobiet w ciąży jest wielokrotnie podejmowana w kontekście bardzo ważnych kwestii, jakimi są zdrowie i bezpieczeństwo kobiety ciężarnej, jak i jej dziecka. Ciągły postęp w tej dziedzinie sprawia, że na świecie prowadzone są badania naukowe zakrojone są na szeroką skalę. Zagadnienie podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety w ciąży z uwzględnieniem bezpiecznych form aktywności fizycznej, ich intensywności, częstotliwości i czasu trwania było już niejednokrotnie dyskutowane. W światowym piśmiennictwie publikowane są wytyczne zawierające wskazówki co do zaleceń, jak i przeciwwskazań do podejmowania ćwiczeń fizycznych przez kobiety będące w ciąży. Kolejną ważną kwestią jest potrzeba pomiaru aktywności fizycznej wśród kobiet ciężarnych. Pojawiają się propozycje wykorzystania kwestionariuszy, które umożliwiają ocenę poziomu aktywności fizycznej kobiet w ciąży i związanego z nim wydatku energetycznego. Zgodnie z wiedzą autorów, w Polsce brakuje powszechnie przyjętego kwestionariusza do oceny aktywności fizycznej kobiet w ciąży. W związku z tym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia tej luki w piśmiennictwie krajowym. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie w oparciu o oryginalną wersję kwestionariusza Pregnancy Physical Activity Questionnaire polskiej wersji kwestionariusza (PPAQ-PL) wraz ze szczegółową instrukcją obliczeń do zaproponowanej adaptacji. Intencją autorów jest umożliwienie stosowania ujednoliconego narzędzia do pomiaru aktywności fizycznej kobiet ciężarnych w Polsce
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Justyna Krzepota   
Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Department of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, al. Piastów 40b, blok 6, 71-065 Szczecin, Polska
 
REFERENCJE:
1. Mudd LM, Owe KM, Mottola MF, Pivarnik JM. Health benefits of physical activity during pregnancy: an international perspective. Pro¬ceedings of the Symposium “Health Benefits of Physical Activity during Pregnancy: International Evidence”; 2011, Denver, Colorado; Med Sci Sports Exerc. 2013; 45(2): 268–277.
2. Brown W. The benefits of physical activity during pregnancy. JSSM. 2002; 5(1): 37–45.
3. American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG). Technical Bulletin: Exercise During Pregnancy and the Postnatal Period, ACOG, Washington, DC, USA, 1985.
4. Yeo S. Exercise guidelines for pregnant women. Image J Nurs Sch. 1994; 26(4): 265–269.
5. Wang WT, Apgar BS. Exercise During Pregnancy. American Academy of Family Physicians. 1988 April 15.
6. ACOG Committee Obstetric Practice. ACOG Committee opinion. Number 267, January 2002: exercise during pregnancy and the postpar¬tum period. Obstet Gynecol. 2002; 99(1): 171–173.
7. ACOG Committee Opinion No. 650: Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. Obstet Gynecol. 2015; 126(6): 135–412. doi: 10.1097/AOG.0000000000001214.
8. Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF, MacKinnon C, Arsenault MY, Bartellas E i wsp. Exercise in pregnancy and the postpartum period. J Obstet Gynaecol Can. 2003; 25(6): 516–529.
9. Evenson KR, Barakat R, Brown WJ, Dargent-Molina P, Haruna M, Mikkelsen EM i wsp. Guidelines for Physical Activity during Pre¬gnancy: Comparisons From Around the World. Am J Lifestyle Med. 2014; 8(2): 102–121.
10. Jarosz MM. Potrzeba działań z zakresu prenatalnego zdrowia publicz¬nego w Polsce Poland. Ginekol Pol. 2012; 83(11): 854–857.
11. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Rekomendacje Polskiego Towa¬rzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu. Online http://www.femmed.com.pl/wp¬-content/uploads/2013/02/rekomendacjaopiekaprzedporodowa. pdf (dostęp 10.04.2017).
12. Torbé D, Torbé A, Ćwiek D. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjo¬logicznym przebiegu. Nowa Medycyna. 2013; 4: 174–179.
13. Wender-Ożegowska E, Bomba-Opoń D, Brązert J, Celewicz Z, Czajkow¬ski K, Karowicz-Bilińska A i wsp. Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: Opieka położnicza nad ciężarną otyłą. Ginekol Pol. 2012; 83: 795–799.
14. Chasan-Taber L, Schmidt MD, Roberts DE, Hosmer D, Markenson G, Freedson PS. Development and validation of a Pregnancy Physical Activity Questionnaire. Med Sci Sports Exerc. 2004; 36(10): 1750–1760.
15. Evenson KR, Wen F. Measuring physical activity among pregnant women using a structured one-week recall questionnaire: evidence for validity and reliability. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010; 7: 21. doi: 10.1186/1479-5868-7-21.
16. Harrison CL, Thompson RG, Teede HJ, Lombard CB. Measuring phy¬sical activity during pregnancy. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011; 8: 19. doi: 10.1186/1479-5868-8-19.
17. Teychenne M, Ball K, Salmon J. Associations between physical activity and depressive symptoms in women. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008; 5: 27. doi: 10.1186/1479-5868-5-27.
18. Aittasalo M, Pasanen M, Fogelholm M, Ojala K. Validity and repeata¬bility of a short pregnancy leisure time physical activity questionnaire. J Phys Act Health. 2010; 7(1): 109–118.
19. Schmidt MD, Freedson PS, Pekow P, Roberts D, Sternfeld B, Chasan¬-Taber L. Validation of the Kaiser Physical Activity Survey in pregnant women. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38(1): 42–50.
20. Ota E, Haruna M, Yanai H, Suzuki M, Anh DD, Matsuzaki M. Relia¬bility and validity of the Vietnamese version of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ). Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2008; 39(3): 562–570.
21. Matsuzaki M, Haruna M, Ota E, Yeo S, Murayama R, Murashima S. Translation and cross-cultural adaptation of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) to Japanese. Biosci Trends. 2010; 4(4): 170–177.
22. Chandonnet N, Saey D, Alméras N, Marc I. French Pregnancy Physical Activity Questionnaire compared with an accelerometer cut point to classify physical activity among pregnant obese women. PLoS ONE. 2012; 7(6): e38818. doi: 10.1371/journal.pone.0038818.
23. Çırak Y, Yılmaz GD, Demir YP, Dalkılınç M, Yaman S. Pregnancy phy¬sical activity questionnaire (PPAQ): Reliability and validity of Turkish Version. J of Phys Ther Sci. 2015; 27(12): 3703–3709.
24. Tosun OC, Solmaz U, Ekin A, Tosun G, Mutlu EK, Okyay E i wsp. The Turkish version of the pregnancy physical activity questionnaire: cross-cultural adaptation, reliability, and validity. J Phys Ther Sci. 2015; 27(10): 3215–21. doi: 10.1589/jpts.27.3215.
25. Zhang Y, Dong S, Zuo J, Hu X, Zhang H, Zhao Y. Physical Activity Level of Urban Pregnant Women in Tianjin, China: A Cross-Sectional Study Physical Activity Level of Urban Pregnant Women in Tianjin, China: A Cross-Sectional Study. PLOS ONE. 2014; 9(10): e109624. doi: 10.1371/journal.pone.0109624.
26. Santos PC, Abreu S, Moreira C, Santos R, Ferreira M, Alves O i wsp. Physical Activity Patterns During Pregnancy in a Sample of Portuguese Women: A Longitudinal Prospective Study. Iran Red Crescent Med J. 2016; 28; 18(3): e22455. doi: 10.5812/ircmj.22455.eCollection 2016.
27. Cohen TR, Plourde H, Koski KG. Use of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) to identify behaviours associated with appro¬priate gestational weight gain during pregnancy. J Phys Act Health. 2013; 10(7): 1000–1007.
28. Krzepota J, Sadowska D, Sempolska K, Pelczar M. Measuring physi¬cal activity during pregnancy – Cultural adaptation of the Pregnan¬cy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) and assessment of its reliability in Polish conditions. Ann Agric Environ Med. 1–4. doi: 10.5604/12321966.1228390.
29. Krzepota J, Sadowska D. Pregnant and active – suitability of the Pre¬gnancy Physical Activity Questionnaire for measuring the physical activity of pregnant women in Poland. Fam Med Prim Care Rev 2017; 19(1): 29–33. doi: 10.5114/fmpcr.2017.65094.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543