6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Korzyści dla wybranych interesariuszy związane z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia w podmiotach leczniczych

Karol Zygo 3,  
 
1
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
2
Centrum Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
3
Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Cioch, Lublin
4
Społeczna Akademia Nauk, Łódź
MONZ 2016;22(3):204–209
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie.[/b] W Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia ustawodawca określił, że podmioty prowadzące działalność leczniczą od 1 stycznia 2018 roku są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej. [b]Cel pracy. [/b]Celem niniejszej pracy jest ocena korzyści, jakie niesie informatyzacja w podmiotach leczniczych zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym w przeliczeniu na środki finansowe.[b] Materiał i metody.[/b] W okresie od stycznia do marca 2016 roku przeprowadzono analizę wybranych podmiotów leczniczych nadzorowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Ministra Zdrowia. [b]Wyniki i wnioski. [/b]Zdiagnozowano łącznie 18 korzyści jakościowych oraz 4 korzyści ilościowe. Łączna kwota korzyści społecznych ujęta w wartościach pieniężnych, skorygowana zgodnie z założeniami ogólnymi analizy ekonomicznej, wynosi ponad 1 mld zł w okresie 10 lat. Tak istotne korzyści społeczne są najlepszym dowodem na to, że informatyzacja podmiotów leczniczych jest procesem wysoce opłacalnym i poprawiającym jakość służby zdrowia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543