6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 2 – korzyści dla uczestników systemu ochrony zdrowia

 
1
Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2013;19(3):324–330
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b][/b]Dokumentacja medyczna, pod warunkiem, że prowadzona jest prawidłowo, ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, tj. pacjentów, personelu medycznego, menedżerów podmiotów leczniczych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W systemie ochrony zdrowia w ciągu roku przepływa informacja o ponad 2 miliardach świadczeń zdrowotnych. Każdego dnia w Polsce przybywa miliard danych o zdarzeniach medycznych, 7 miliardów danych o świadczeniach medycznych i 38 milionów danych o badaniach aparaturą medyczną. W celu poradzenia sobie z tak olbrzymią liczbą danych wprowadza się rozwiązania informatyczne, które pozwalają na skuteczniejsze i efektywniejsze tworzenie dokumentacji medycznej pacjentów i administrowanie nią. Technologia informatyczna jest coraz częściej uznawana za ważne narzędzie poprawy bezpieczeństwa pacjentów, efektywności i jakości opieki, szczególnie poprzez promowanie praktykowania opartej na dowodach medycyny. Spośród wszystkich rozwiązań informatycznych obecnie używanych w obszarze zdrowia, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szansę przynieść największe korzyści. Już za blisko rok posługiwanie się elektroniczną dokumentacją medyczną stanie się powszechnym obowiązkiem legislacyjnym podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych. Warto zwrócić uwagę, iż znaczna część placówek medycznych, aby poprawić jakość funkcjonowania, wdrożyła systemy do obsługi e-dokumentacji jeszcze przed pojawieniem się zapisu ustawy.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543