6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 1 – wpływ na efektywność pracy personelu medycznego

 
1
Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2013;19(3):319–323
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Technologia informatyczna jest coraz powszechniej uznawana za ważne narzędzie poprawy efektywności i jakości opieki zdrowotnej, szczególnie w medycynie opartej na dowodach. Spośród wszystkich obecnie używanych w obszarze ochrony zdrowia rozwiązań informatycznych, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szanse przynieść największe korzyści. Kierunek zmian, które wiążą się z jej implementacją, zależy oczywiście od personelu medycznego, gdyż to on będzie wykorzystywał w swojej pracy nowe rozwiązania oraz opiniował ich skuteczność i efektywność. Cel pracy: Celem badania ankietowego była ocena wpływu korzystania z e-dokumentacji medycznej na efektywność pracy personelu medycznego. Materiał i metoda: Badanie ankietowe dotyczące korzystania z EDM zostało przeprowadzone w lutym 2013 r. w katowickiej przychodni Kamed. Anonimowy kwestionariusz ankiety został rozprowadzony pośród lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek medycznych. Wyniki: Blisko 90% respondentów zauważyło wzrost wydajności swojej pracy i poprawę zarządzania czasem, a 70% potwierdza zmniejszenie liczby codziennych czynności. Do innych najczęściej docenianych korzyści zalicza się ułatwienie obiegu dokumentów (83,3%), a także wzrost bezpieczeństwa dokumentacji (92,3%). Wnioski: Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej znacząco zwiększyła wydajność pracy personelu medycznego. Badanie dowiodło, iż lekarze odczuwają mniej zalet z wprowadzenia EMD niż pielęgniarki czy rejestratorki.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543