PRACA POGLĄDOWA
DIETA A RYZYKO NOWOTWORÓW – BŁONNIK I MELANOIDYNY JAKO FUNKCJONALNE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Biologii Medycznej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
MONZ 2009;15(4):556–565
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule omówiono rolę błonnika pokarmowego i melanoidyn, jako elementów codziennego pożywienia, które wywierają pozytywny wpływ na organizm człowieka, bezpośrednio bądź pośrednio modulując procesy karcenogenezy.

For many years cancerous diseases have constituted a serious problem, therefore new methods of their treatment and carcinogenesis prevention are constantly being searched for. It has been confirmed that the diet and its components may to a large extent affect cancer risk. The presented study discusses dietary fibre and melanoidins – the components of everyday diet, to which much attention has been devoted recently, due to their positive effect on human health by exerting direct or indirect influence on carcinogenic processes.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543