6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Czy można ze sobą porównywać dane dotyczące spożycia środków psychoaktywnych pochodzące z Polski i Stanów Zjednoczonych?

 
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ 2016;22(1):15–20
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wstęp.[/b] Zestawianie ze sobą danych epidemiologicznych pochodzących z badań realizowanych w różnych krajach jest podstawą zrozumienia zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Zawsze należy zastanowić się, czy porównanie spożycia środków psychoaktywnych w dwóch odmiennych populacjach daje możliwość wyciągnięcia adekwatnych wniosków. [b]Cel. [/b]Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości porównywania z metodologicznego punktu widzenia wyników badań dotyczących spożycia substancji psychoaktywnych pochodzących z Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych. [b]Materiał i metoda.[/b] Analiza została przeprowadzona na podstawie ogólnokrajowych prac badawczych, realizowanych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Analizie poddane zostały wybrane elementy metodologii badań, takie jak standaryzacja danych, ważenie próby, dobór respondentów oraz dobór populacji standardowej. Poddano ocenie elementy, które w znaczący sposób odróżniają od siebie badania spożycia substancji psychoaktywnych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. [b]Wyniki.[/b] Przeanalizowanie wielu czynników, które różnią badania, pozwoliło stwierdzić, iż tworzenie praktycznych dyrektyw na podstawie dostępnych danych może być obarczone błędem, wynikającym ze znacznych różnic między nimi. Dostępność informacji o sposobach zbierania oraz analizie danych, wybór populacji standardowej, ważenie danych oraz uwarunkowania prawne czy kulturowe skutecznie uniemożliwiają obiektywne porównywanie ich ze sobą. [b]Wnioski[/b]. W Polsce przy rozliczaniu środków wydatkowanych na prowadzone badania epidemiologiczne winien istnieć obowiązek zawierania szczegółowych informacji o metodzie prowadzonego badania i analizy jego wyników. Zwiększy to szansę na ukazanie rzeczywistych różnic w sytuacji narkotykowej pomiędzy Polską a innymi krajami.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543