6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

CHOROBY NARZĄDU RUCHU JAKO PRZYCZYNA ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI U OSÓB UBEZPIECZONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 
1
Katedra Zdrowia Publicznego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Katedra Zdrowia Publicznego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3
Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Wydział Nauk o Zdrowiu
MONZ 2009;15(1):82–90
SŁOWA KLUCZOWE:
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543