6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

CHARAKTERYSTYKA FORM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADACH ROLNICZYCH SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ W WYBRANYCH PAŃSTWACH

 
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ 2009;15(1):126–138
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy omówiono systemy ubezpieczeń rolniczych w wybranych krajach świata oraz przedstawiono ich kategoryzację uwzględniającą: zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia, specyfikę instytucji zabezpieczenia społecznego oraz modele finansowania.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543