6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Białka pstrąga tęczowego jako potencjalne źródło biologicznie aktywnych peptydów

 
1
Katedra Biochemii Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
MONZ 2015;21(3):322–327
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy. Bioaktywne peptydy pochodzące z białek żywności mogą pełnić funkcje regulatorów układu sercowo-naczyniowego, nerwowego czy pokarmowego. Do najlepiej znanych bioaktywnych peptydów należą fragmenty białek o właściwościach przeciwnadciśnieniowych, z których większość to inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę I (inhibitory ACE). Celem badań było określenie profilu potencjalnej aktywności biologicznej wybranych białek pstrąga tęczowego ([i]Oncorhynchus mykiss[/i]) przy użyciu narzędzi bioinformatycznych dostępnych w bazie BIOPEP. Materiał i metody. Sekwencje aminokwasowe 7 białek pochodzących z tkanki mięśniowej pstrąga pobrano z bazy danych UniProt. Dla każdej z wybranych sekwencji wyznaczono częstotliwość występowania biologicznie aktywnych fragmentów (parametr A) oraz potencjalną aktywność biologiczną (parametr B) białek. Następnie przeprowadzono symulowaną proteolizę [i]in silico[/i] z wykorzystaniem 6 enzymów proteolitycznych. Wyniki. Największą liczbę sekwencji biopeptydów (1999) zidentyfikowano w kolagenie pstrąga, w tym najwięcej fragmentów o aktywności inhibitora ACE. Białko to charakteryzowało się największą wartością parametrów A (0,7316) i B (0,1651) dla peptydów o aktywności inhibitora ACE ze wszystkich przebadanych sekwencji. Ficyna i papaina uwalniały największą liczbę bioaktywnych fragmentów z badanych białek pstrąga tęczowego. Wnioski. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że kolagen jest najbogatszym źródłem peptydów bioaktywnych z przebadanych sekwencji aminokwasowych białek pstrąga tęczowego. Ficyna i papaina mogą być wykorzystane do produkcji hydrolizatów lub peptydów o potencjalnej aktywności biologicznej z tkanki mięśniowej pstrąga.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543