6
MNiSW
58.21
ICV
VARIA
 
 

Ad vocem do artykułu [i]Etnopielęgniarstwo a pielęgniarstwo transkulturowe, czyli „odwracanie kota ogonem” (na podstawie doświadczeń własnych[/i]) autorstwa Lilianny Wdowiak

Anna Majda 1,  
 
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
MONZ 2012;18(4):457–459
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Re: Wdowiak L. [i]Etnopielęgniarstwo a pielęgniarstwo transkulturowe, czyli „odwracanie kota ogonem” (na podstawie doświadczeń własnych)[/i]. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(3): 193-199. Artykuł autorstwa Pani L. Wdowiak poświęcony niemal w całości książce Pielęgniarstwo transkulturowe oraz jej autorkom skłania do polemiki, jednakże szczupłe ramy repliki nie pozwalają na podjęcie szerszej dyskusji. Z konieczności będzie ona ograniczona do odpowiedzi na najistotniejsze kwestie. Tekst Pani L. Wdowiak, owszem, zawiera kilka trafnych spostrzeżeń, dotyczących np. niedociągnięć natury terminologicznej i niedopatrzeń edytorskich występujących w książce. Jednak oprócz nich występują też krytyczne uwagi, wobec których chcemy stanowczo zaprotestować. Pojawiają się one zarówno w ocenie całej publikacji, jak i w ocenie kompetencji naukowych oraz motywów, które skłoniły nas do napisania książki.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543