6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO PRZYKŁAD ICH INTEGRACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM

 
1
Z Instytutu Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
2
Z Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2009;15(2):325–336
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy poczucia niepełnosprawności, zakresu samodzielności oraz wybranych obszarów życia osób niepełnosprawnych, tj. funkcjonowania w rodzinie, aktywności zawodowej i społecznej, jako przykład ich integracji ze społeczeństwem.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543